Как почиваме през 2022 г. в Русия по празници

Всички обичаме празниците. Понякога дори не се интересуваме особено от коя дата празнуваме, не знаем дали наистина се е случило нещо, на което се опитваме да се насладим в определен ден от календара. И така, какви празници, почивни дни и съкратени дни ще бъдат през 2022 г.?

Празници през 2022г

Празници през 2022г Име на празника Дни за почивка
1-9 януари Нова година и Коледа 9
23 февруари Ден на защитника на отечеството 1
8 март Международен ден на жената 1
30 април - 2 май Пролет и Ден на труда 3
7-9 май Ден на победата (77-та годишнина) 3
11-13 юни Ден на Русия 3
4-6 ноември Ден на националното единство 3

Разсрочване на уикенда

  • от 1 януари до 10 януари
  • от 2 януари до 11 януари
  • от 8 януари до 12 януари
  • от 1 май до 2 май
  • от 12 юни до 13 юни

Съкратени дни през 2022г

  • 22 февруари
  • 7 март
  • 3 ноември

Календарът за 2022 г. за петдневна работна седмица е представен с всички официални празници, почивни дни, съкратени дни преди празници и като се вземат предвид одобрените от правителството трансфери. Има 365 дни през 2022 г., обща година, 246 работни дни и 119 почивни дни, включително 8 официални празника. Годината започва и завършва в събота.

Таблица за работни дни през 2022г

Информацията е групирана в таблицата по месец, тримесечие и полугодие, както и за цялата 2022 година като цяло. Таблицата съдържа данни за броя на работните дни, почивните дни, празниците и работните дни, както и за съкратените дни.

Общо дни Роб. дни Вън. дни Съкр. дни
Януари 31 13 18 0
Февруари 28 19 9 1
Март 31 22 9 1
април 30 21 9 0
Може 31 20 11 0
юни 30 21 9 0
Юли 31 21 10 0
Август 31 23 8 0
Септември 30 22 8 0
Октомври 31 21 10 0
Ноември 30 21 9 1
Декември 31 22 9 0
1-ва четвърт 90 54 36 2
2 четвърт 91 62 29 0
3 четвърт 92 66 26 0
4-та четвърт 92 64 28 1
1 семестър 181 116 65 2
2 семестър 184 130 54 1
Година 365 246 119 3

Работни часове

Благодарение на работното време от 2022 г. можете да научите за общия брой на календара, работните дни и, разбира се, уикендите в различни интервали от време: за цялата 2022 г., по половин година и тримесечия, по месеци. Трябва да се отбележи, че всички данни, дадени в таблицата, са изчислени за общоприетата в Русия 5-дневна работна седмица (съответно на 40 часа, 36 и 24).

40 часова седмица 36-часова седмица 24 часова седмица
Януари 104 93,6 62,4
Февруари 151 135,8 90,2
Март 175 157,4 104,6
април 168 151,2 100,8
Може 160 144 96
юни 168 151,2 100,8
Юли 168 151,2 100,8
Август 184 165,6 110,4
Септември 176 158,4 105,6
Октомври 168 151,2 100,8
Ноември 167 150,2 99,8
Декември 176 158,4 105,6
1-ва четвърт 430 386,8 257,2
2 четвърт 496 446,4 297,6
3 четвърт 528 475,2 316,8
4-та четвърт 511 459,8 306,2
1 семестър 926 833,2 554,8
2 семестър 1039 935 623
Година 1965 1768,2 1177,8

Всички 2022 празници

Интересни статии...