Ден на младежта 2022: Кога, коя дата

Денят на младежта през 2022 г. ще се чества 64 пъти. Празникът има впечатляваща възраст и през годините е успял да придобие ярки традиции. Много хора знаят коя дата се празнува Денят на всички млади граждани на страната - това е 27 юни. Всеки възпитаник знае кога ще се състои празникът му, тъй като тази дата е фиксирана.

Когато празнуваме Деня на младежта

Въпреки че Денят на младежта е социално ориентиран празник, той има ясно установена дата. Празнува се на 27 юни. През 2022 г. този брой пада в понеделник, така че според приетата традиция тържествените събития ще се проведат през следващия уикенд.

История на появата

Произходът на тържеството се корени в Съветския съюз, когато с указ на Президиума беше решено да се установи отделен празник за съветската младеж. Указът е подписан на 7 февруари 1958 г. от Върховния съвет на СССР. Целта на празничните събития беше да привлекат общественото внимание към проблемите на подрастващото поколение.

Според постановлението денят на съветската младеж трябваше да се чества в последната неделя на юни. По това време всички възпитаници и студенти са издържали изпити, така че можете да си починете от ежедневието. Празничните събития бяха не само забавни, но и идейни.

В цялата страна се проведоха срещи и митинги на млади активисти, на които бяха обсъдени наболели проблеми и бяха поставени далечни планове. Провеждаха се спортни състезания, състезания между отбори във фабрики, както и различни състезания. Вечерта се провеждаха танци в градските паркове, които завършваха с празнична заря.

През 1993 г. празникът пое в друга посока, от социален празник се превърна в национален - бе одобрена идеята за обединяване на нациите в нашата държава.

Как е Денят на младежта сега

С течение на времето празникът е загубил своя идеологически произход, превръщайки се в цветно и оживено събитие, където младото поколение може да се забавлява с приятелите си.

Празникът се организира на официално ниво, спонсорирано на местно ниво от местните власти. Съветското състезание между фабрични отбори е в миналото. Всички проведени състезания са „модернизирани“. За да забавлява младото поколение, градът организира следните развлекателни дейности:

 • музикални битки;
 • флаш мобове;
 • фотоизложби;
 • спортни състезания между ученици от образователни институции;
 • концерти с танцови или музикални групи;
 • фестивали за косплей;
 • конкурси за таланти.

Специално внимание се отделя на социалните проблеми. Организират се благотворителни панаири, средствата от които отиват за болни или нуждаещи се деца, безплатни прожекции на филми или представления, както и се провеждат екскурзии и майсторски класове.

Международен ден на младежта

Идеята за празника не принадлежи на Съветския съюз, но възниква още по-рано - веднага след Втората световна война, през 1945 година. Празникът се празнува в много страни и всяка нация има своя дата на честване. Например:

 • според съветската традиция в Беларус и Украйна последната неделя на юни се счита за Ден на младежта;
 • Виетнамците (26) и тайванците (29) празнуват през март;
 • през май, празнуван от китайците (4), турците (19) и таджиците (23);
 • Южна Африка има тъжен повод за Деня на младежта - тук се почитат жертвите на екзекуцията на 16 юни 1976 г.

Във всички страни, където се отбелязва Денят на младежта, акцентът на празника е да се насочи вниманието на обществото към проблемите на подрастващото поколение, както и да се включат младите хора в политическия или социалния живот на държавата.

Традициите по празнуване по целия свят са подобни на основните събития, които се провеждат у нас.

Празник под егидата на ООН

Международният празник на младото поколение, приет под егидата на ООН, се отбелязва на 12 август Особеността на тържеството е, че всяка година се избира нова тема на тържеството. Тя се основава на глобалните проблеми, пред които е изправено съвременното младо поколение. Организаторите на тържествата се стремят да привлекат подрастващото поколение за участие в социалния и политическия живот.

И така, през 2019 г. темата на тържеството беше приобщаващото образование. Организацията на обединените нации си постави за задача да насочи вниманието на правителствата на всички страни към проблема с качеството на образованието, получавано от младите хора.

Световен ден за солидарност на младежта под егидата на WFDY

В Лондон Световната федерация на демократичната младеж реши да създаде свой неофициален празник, който е свързан с основаването на организацията. Пада на 10 ноември.

WFDY участва и в организирането на фестивали за ученици и студенти, които се провеждат ежегодно в различни градове по света. Освен това през 2017 г. това мащабно събитие се проведе в град Сочи. На фестивала присъстваха представители на 60 държави, броят на участниците надхвърли 25 хиляди души. Всеки ден от празника беше посветен на един от регионите на нашата планета и беше отделен отделен ден за домакина.

WFDY беше основател на друг празник, посветен на младото поколение - Международния ден на солидарността. Празникът се чества на 24 април, по едно време той беше активно подкрепен от Съветския съюз. През 90-те години на миналия век, след разпадането на СССР, той загуби бившия си обхват. И въпреки че сега празникът отново започна да се чества, той не може да се върне към предишното си величие.

Световен ден на младежта на католическата църква

Католическата църква създаде свой собствен Ден на младежта. За темата на празника са избрани определени стихове от Библията. Празникът се провежда на всеки 2-3 години и няма определена дата. Католическата църква организира мащабен тематичен фестивал.

Напоследък, вместо социална или идеологическа насоченост, Денят на младежта все повече започва да придобива благотворителна окраска. Съвременното поколение млади хора се стреми да вземе активно участие в живота на своята страна. Отхвърлянето на лошите навици става модерно, има тенденция към здравословен начин на живот.

Интересни статии...