Проектна възраст в Русия през 2022 г. - каква възраст наричат

Задължението на всеки човек е да върне дълга си към Родината, след като е служил в армията. За да направи това обаче, един млад мъж трябва да отговаря на всички изисквания и критерии, включително да бъде определена възрастова категория. Следователно, струва си да поговорим по-подробно за възрастта на набор на войници в армията.

От колко години са взети на военна служба в армията?

Съгласно законодателството на Руската федерация проектната възраст започва с пълнолетие на млад човек, тоест от 18-годишна възраст. Преди настъпването на тази възраст те нямат право да се обадят на млад мъж. Само онези млади хора, които са във военния регистър или са в резерва (имат закъснение по една или друга причина), могат да бъдат призовани в армията.

Продължителността на военната служба е 12 месеца. Наборът за военна служба в армията се извършва на 18-годишна възраст и приключва на 27-годишна възраст. След получаване на покана в армията, млад мъж трябва в определеното време да се яви във военно-регистрационната служба, за да се подложи на медицинска комисия и да установи неговата годност или негодност за служба.

Но има някои причини, поради които гражданинът може да получи отсрочка от услугата или да бъде признат за напълно негоден за това. Те включват:

 • Наличието на една от болестите, които са включени в списъка на документа "График на заболяванията". Тяхното присъствие може да се превърне в основа за присвояване на категория, която не е включена в набор, или категория, която дава забавяне за известно време;
 • Момчетата, които навършват 18 години в училище, имат право на гратисен период за прием във висше образование. Ако не бъде записан, неуспелият студент незабавно ще бъде извикан от военната регистрация да служи в армията;
 • Редовните студенти имат право на отлагане за целия период на обучение, но ако бъдат изключени, те ще бъдат призовани за служба.

Понякога наборните военнослужещи се обръщат към адвокати, ако има нарушение на техните права по отношение на призовната възраст. Има моменти, когато млад мъж получава призовка преди 18-годишна възраст или след като навърши 27 години. Струва си да се знае, че след 27-годишна възраст гражданин е изпратен в резерва на войските и те нямат право да бъдат призовани на военна служба. В такива случаи младият човек трябва да потърси помощ от компетентни адвокати за съдействие при разрешаването на всички спорове с военната регистрация.

До колко години могат да бъдат призовани в армията


Няколко пъти са предприемани инициативи за повишаване на възрастовата възраст, но към днешна дата те не са одобрени. След като срокът на служба в армията беше намален до 12 месеца, броят на призваните укриващи се стана много по-малък и следователно въпросът за удължаването на призовната възраст загуби своята актуалност.

Сега възрастта на набор на граждани в армията в Русия завършва с праг от 27 години. Но трябва да се има предвид, че ако призоваването на млад човек дойде седмица преди настъпването на 27 години, тогава гражданинът ще бъде изпратен на задължителна военна служба. Един млад мъж се счита за непризован в деня на настъпването на 27 години, но не по-рано от това.

Договорна служба в армията


За договорна служба се вземат войници, които преминават по здравословни причини, също ще бъде плюс, ако имат военно образование. Услугата се извършва само по лична инициатива на гражданина. Възможната възраст за сключване на първия договор е от 18 до 40 години.

Първоначално договорът се сключва за срок от три години, след изтичането на който може да бъде продължен за 5 или повече години.

С настъпването на 45 години войникът се пенсионира, но в случай на обща мобилизация той може да бъде призован за война. Той може да бъде повикан и за обучение.Кога настъпва максималната мобилизационна възраст за набор на гражданин за военна служба в Русия ще зависи от ранга и пола на лицето. Освен това военнослужещите се изпращат на пълноценна почивка, ако службата е преминала в трудни и екстремни условия.

Изборът на кандидати за договорно обслужване се основава на следните критерии:

 • Изисква се пълно средно образование или завършване на техническа образователна институция;
 • Необходимо е да се премине лекарска комисия с присъждане на категория фитнес А или В;
 • Трябва да имате добра физическа подготовка и успешно да преминете всички стандарти;
 • Нямат непогасени криминални досиета;
 • Изисква се и добро ниво на професионална способност.

Обаждане на граждани в резерв


Всички граждани, които са в резерва на Въоръжените сили, трябва периодично да повишават квалификацията си и да се явяват на военна подготовка. Пълното отстраняване от военна регистрация на мъжете се случва на възраст 50-65 години (в зависимост от ранга), а жените в диапазона от 45 до 50 години.

Освободените от военни задължения могат да бъдат:

 1. Жени, които не носят военна служба;
 2. Хора, живеещи извън Руската федерация;
 3. Учители и други служители на образователни институции;
 4. Лица, които имат три или повече деца на грижи;
 5. Тези, които са завършили алтернативна услуга;
 6. Студенти от различни форми на образователни институции.

Обадете се в случай на война


Възрастта на наборната служба на гражданите в резерв за военна служба в Руската федерация в случай на избухване на война е от 18 до 50 години. За мобилизация военните са разделени на категории според възрастта си: първата е от 18 до 35 години, втората е от 35 до 40 години, а третата е от 45 до 50 години.

В случай на война първата категория ще бъде наборена първо, после втората и така нататък, ако е необходимо при набирането на войски.

Що се отнася до офицерите, възрастовата граница за наборната военна служба ще бъде:

 • За младши офицери - 55 години;
 • За висши офицери - на 60 години;
 • Възрастовата граница за мобилизация на висши офицери е 65 години.

Съгласно законодателството на Руската федерация на първо място не се призовават на служба обикновените граждани, а хората с военна подготовка, които са в резерва на войските. И за да не загубят уменията си, те са длъжни периодично да преминават през военни тренировки, продължителността на които е два месеца.

След 65 години гражданите не подлежат на мобилизация в случай на заплаха от война.

Може ли да се увеличи възрастовата възраст в Руската Федерация?


Към днешна дата цялата информация за промяната в тази възраст, а именно увеличаването на възрастта, е невярна, тъй като противоречи на закона. Ако един млад човек вече е на 27 години, той вече няма да бъде повикан.

Владимир Путин обяви, че не се планира повишаване на призоваващата възраст за военна служба през 2022 година. Не забравяйте, че е възможно да се правят промени в законодателството на Руската федерация, ако има основания за това и те трябва да бъдат формализирани под формата на изменения. Към момента не са направени изменения в проектозакона за възрастта, поради което през 2022 г. не може да се очаква увеличаване на проекта за възраст.

По този начин всички опити за набиране на младежи на възраст под 18 години или над 27 години ще се считат за незаконни. Но когато се наложи привличане на военнослужещи, преди да навърши 27 години, тогава той, както всички останали, е обект на това на обичайните правни основания.

Възрастовият диапазон от 18 до 27 години се установява в съответствие с физическите данни и умения на младите хора в тази възраст, в съответствие със способността да преодоляват сами в млада възраст всички опасности и трудности на военната служба.

В момента в Русия, в съответствие със законодателството, периодът, през който един младеж трябва да служи на родината си, е една година.

Основанията, на които призовникът може да получи отлагане от служба


Независимо от възрастта на набирането на гражданин на военна служба, има определени законодателни причини, поради които той може да получи отлагане от служба:

 • Здравен статус - нараняване или заболяване;
 • Необходимостта от поддържане на постоянни грижи за болен роднина;
 • Настойничество на брат или сестра;
 • Наличието на две или повече деца в семейството;
 • Наличието на дете с увреждане на възраст от 3 години;
 • Редовно обучение във висше учебно заведение;
 • Наличието на бременна съпруга с второ дете, което е на възраст поне 22 седмици;
 • Участие в преки избори.

По този начин възрастта на призоваването на младите хора в армията в Русия през 2022 г. е от 18 до 27 години и нейното увеличение не се очаква в близко бъдеще. Службата в армията е почетен дълг на всеки гражданин, който обича страната си и е готов по всяко време да я защити от атаката на вражеските сили. Но ако призовникът има здравословни проблеми или други убедителни причини да не е във военните редици, той може да разчита на отлагане от служба или пълно освобождаване.

Интересни статии...